Tips om de vetput schoon te houden

Of zoals onze zuiderburen zeggen; Hoe kan je de vetput proper houden?

In Nederland is een vetafscheider of een vetput een must voor restaurants, grote keukens en bedrijven die voedsel verwerken. Sommige particuliere woningen kennen een soortgelijk systeem, dan heet het een sifonput.

De sifonput of de vetafscheider krijgt vaak veel te slikken. Het is de taak van de vetafscheider om het water van het vet te scheiden en zo de vettige afvalstoffen buiten het rioolsysteem houden.

Om de vetput proper te houden moet je als gebruiker voorzorgingsmaatregelen nemen.

Spoel met mate

Water stroomt door, daarom is het gebruik van water in verhouding tot de hoeveelheid vet en olie essentieel. Teveel vet en te weinig water maakt dat het vet zorgt voor verstoppingen.

Afvalmanagement

Een vuilnisbak is iets anders dan een vetafscheider. Maak hier ook de medewerkers van bewust. Vetten en oliën moeten worden gescheiden en verzameld in een daarvoor bestemde vaten en opgehaald door een goede en erkende ophaaldienst die zorgt voor de juiste verwerking. Hoe beter je vooraf het afval scheidt hoe minder je de vetput belast.

Naspoelen met warm water

Voor het oog is het vet verdwenen als de spoelbak schoon is en het water eruit is. Maar vaak is meer nodig. Naspoelen met warm water is een vereiste om de doorgang vetvrij te houden en te zorgen dat er niets achterblijft in de buizen. Door goed door te spoelen met warm water kan je problemen voorkomen. Neem dus echt de tijd om goed door te spoelen met warm water.

De grootte van je vetput aanpassen aan je zaak

Een vetafscheider voor een doorsnee restaurant heeft een inhoud van tussen de 1.000 en 3.000 liter.Als koken de hoofdzaak is heb je meer afval en als je naast het diner ook nog de lunch en eventueel ontbijt reserveert dan belast dit de vetput ook meer. Als de grootte van de vetput niet meer is aan te passen dan moet bij een intensiever gebruik de vetput vaker geleegd worden.

Vetput proper houden

Regelmatig legen en reinigen is een must.

Natuurlijk is de aanbevolen frequentie afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Maar de regel is wel liever een keer teveel dan te weinig reinigen. Immers als we te laat reinigen en er al bijna een verstopping is, brengt dit extra werk met zich mee en ook extra kosten.

Uiteraard geldt hier: hoe meer afvalstoffen, hoe vaker de put leeggemaakt zal moeten worden.

Als Willy's Vet tijdens het legen ziet dat de vetput overbelast wordt, dan zullen we de frequentie van legen opvoeren. Als het nodig is reinigen we de afvoer met warm water en een roterende kop, het water waar we mee reinigen heeft een temperatuur van 90°C graden.